Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 7 o 7 gwasanaeth

Cyfeillion Bach Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Hoilday club available for younger children, please call to discuss.

Gofal Teg Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal Teg, situated on the grounds of Ysgol Panteg

Henllys Village Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Our holiday club is open during all main school holidays which includes the following: Easter and Whitsun; Summer holiday; Christmas holiday. Can wraparound Henllys CIW School and Greenmeadow School holiday playscheme. Enquire for prices for playscheme wraparound.

Little Chums Day Nursery Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday club: currently only offering this too already registered children.

Thornhill Playgroup Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

We offer a quality childcare provision for children aged 2-5 years of age for up to 4 hours per day, Mon - Friday, during holiday periods. Opening hours are from 9.00 - 1pm Open half terms, 1 week of Easter holidays and 5 weeks of the long summer holidays.