Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 11 o 11 gwasanaeth

Afterschool Play Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Busy Bees After School Club At Park Street - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Afterschool provision is available for nursery and reception children only. Please contact Busy Bees to discuss your requirements and for detail of costs.

Clwb Ar Ôl Ysgol Cyfeillion Bach - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith After school club is currently only able to accommodate nursery and reception aged children. Welsh medium after school club. Available until 6pm upon request (extra payment required).

Clwb Carco Ysgol Bryn Onnen - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb ar Ôl Ysgol - Bryn Onnen yn awyddus i weithio gyda rhieni a theuluoedd i gynnig cyfleoedd gofal plant a chwarae o'r safon uchaf mewn amgylchedd dymunol, sy'n llawn gofal, lle gall plant ddefnyddio eu Cymraeg yn gymdeithasol. Rhaid i bob plentyn sy'n mynychu'r clwb fod wedi'i gofrestru...

Cupcakes 'N' Dinosaurs After School Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Gofal Teg After School Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal Teg, situated on the grounds of Ysgol Panteg

Little Chums After School Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

After School Club includes 'pick up' from school in Little Chums car, light tea and games/activites. We have specialist nursery car insurance.

Poppies After School Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Simply Out of School Llantarnam - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

After school club for children who attend Llantarnam Community Primary School