Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 34 o 34 gwasanaeth

Acorns Parc Nantgarw (Acorns Nurseries Limited), Heol yr Odyn, Parc Nantgarw, CF15 7QX - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Acorns Nurseries Limited is an independent company established in 1988. With 12 Nurseries located in South Wales and the South West of England, we provide the highest quality childcare in Cardiff, Newport, Nantgarw, Treforest and Bristol. We also operate highly regarded in-house nurseries for...

Acorns USW (Acorns Nurseries Limited), University of South Wales, Treforest, CF37 1DL - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Acorns Nurseries Limited is an independent company established in 1988. With 12 Nurseries located in South Wales and the South West of England, we provide the highest quality childcare in Cardiff, Newport, Nantgarw, Treforest and Bristol. We also operate highly regarded in-house nurseries for...

AR AGOR Little Lambs Day Nursery Pentrebach - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Lambs Day Nursery provides high quality childcare for children aged 6 weeks to 8 years of age. Set in a large unit with a generous outside play area, in a central location easily accessible to the A470.

ASD Rainbows - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Bizzi Day Nurseries Ltd - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

At BizziDay Nurseries Ltd our aim is to provide high quality childcare and education in an environment that is safe and stimulating, a place where children have the opportunity to learn through play. To actively promote each child's self-image and the value of others. To ensure each child's day ...

Cwm Clydach Nightingales - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal dydd llawn o 6 mis i 6 blynedd. Sesiynol/Cylch Chwarae. Dechrau'n Deg. Amlap. Clwb ar ôl ysgol a gwyliau. Ystafell synhwyraidd.

Cylch Meithrin Aberdar - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The Cylch Meithrin is a pre-school for children 2 till school age. We provide a breakfast club. Wrap around from local school and also an afterschool service. We are CIW and ESTYN inspected.

Cylch Meithrin Beddau ar safle Castellau - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn lleoliad cyn-ysgol ym YGG Castellau sydd yn darparu gofal cofleidiol am blant YGG Castellau, ac sesiynau llawn dydd i blant sydd yn mynychu ein lleoliad arall Cylch Meithrin Beddau

Cylch Meithrin Bronllwyn gofal dydd cyfan - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n darparu amgylchedd gofal plant hwyliog, ysgogol a gofalgar i blant o wahanol oedrannau.

Cylch Meithrin Cwm Elai - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cylch Meithrin Cwm Elai yn lleoliad gofal dydd cyfeillgar sy’n darparu gofal i blant 2-5 oed trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym awyrgylch hapus a hamddenol ond diogel lle mae plant yn pwyso ac yn datblygu. Mae ein sesiynau yn rhedeg o 915.am - 12pm, 12.15pm-3pm neu 9am-3pm, Llun-Gwener (yn...

Cylch Meithrin Llanhari - Camau Cyntaf Llanhari - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn darparu darpariaeth gofal plant o ansawdd uchel i blant dan 8 oed, lle mae digonedd o gyfleoedd i ddysgu ac archwilio sgaffaldiau drwy chwarae. Rydym yn cynnig amgylchedd diogel, croesawgar ac ysgogol gyda phwyslais ar iechyd a lles pob plentyn.

Cylch Meithrin Penderyn - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyfrwng Cymraeg cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal, trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym wedi cofrestru gyda CIW i ddarparu gofal dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am-3pm bob dydd, rydym yn cynnig am a sesiwn pm i blant sydd angen gofal...

Dechrau'n Deg Penywaun - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal plant diwrnod llawn i blant 18 mis oed-8 oed a lleoliad Dechrau'n Deg, mae gan blant sydd mewn ardal dechrau da hawl i le gofal plant wedi'i ariannu o ddechrau'r tymor ar ôl eu hail ben-blwydd tan ddiwedd yr ail dymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. Mae gan blant hawl i ddwy awr a hanner...

Gofal Plant Flourish.Cymru@YGG Tonyrefail - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn yn cynnig Gofal "wrap around" I blant yn y dosbarth meithrin a Gofal arol ysgol I blant yr ysgol gyfan yn YGG Tonyrefail.

Gofal Plant Flourish.Cymru@YGGG Llantrisant - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu Cylch Meithrin a Gofal prynhawn i'r plant yn dosbarth 1 YGGG Llantrisant sy'n mynychu yn y bore

Happy Dayz Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd gofal plant hwyliog, ysgogol a gofalgar i blant o wahanol oedrannau.

Jameswell Ltd, t/a Stepping Stones Nursery, Aberdare - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

The Nursery is planned with the development of the ‘whole’ child as our prime consideration. We put safety and care on the top of our agenda with regular risk assessments being carried out. We aim for staff and parents to be working as a team supporting one another. We ensure that all children...

JollyTots Day Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd gofal plant hwyliog, ysgogol a gofalgar i blant o wahanol oedrannau.

Little Ferns Day Nursery Ferndale - Hwb - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Little Ferns Ferndale operates within a brand new Community Hub in the heart of Ferndale offering childcare, training, employment support and much more! Little Ferns offers high quality, flexible and affordable full day nursery to meet your family childcare needs. Little Ferns Ferndale is open...

Little Friends Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Little Inspirations Day Nursery Pontypridd - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Meithrinfa ddydd llawn amser yng nghanol tref Pontypridd. Rydym yn lleoliad sydd wedi’i ysbrydoli gan chwilfrydedd gyda llawer o adnoddau naturiol hyfryd i danio a meithrin dychymyg a dysg plant.

Little Inspirations Day Nursery Pontypridd - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Meithrinfa ddydd llawn amser yng nghanol tref Pontypridd. Rydym yn lleoliad sydd wedi’i ysbrydoli gan chwilfrydedd gyda llawer o adnoddau naturiol hyfryd i danio a meithrin dychymyg a dysg plant.

Little Inspirations Rhydyfelin Day Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd gofal plant hwyliog, ysgogol a gofalgar i blant o wahanol oedrannau.

Meithrinfa Once Upon a Time - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd gofal plant hwyliog, ysgogol a gofalgar i blant o wahanol oedrannau.

Meithrinfa Oriau Dydd Home From Home - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd gofal plant hwyliog, ysgogol a gofalgar i blant o wahanol oedrannau.

Messy Monsters day nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Nightingales Day Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

We offer day care and Flying Start playgroup sessions.

Nightingales Llwynypia - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal dydd a sesiynau cylch chwarae. Clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau i blant 3-6 oed.

Rachael's Playhouse - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rachael’s Playhouse is an independent Nursery dedicated to providing individual care and education for children. We pride ourselves on our family orientated environment in which our parents / carers are invited to be involved every step of the way. We aim to provide a warm and nurturing...

Selca Day Nursery @ Llanharan - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are located in the Old Gospel Hall on Rose Terrace we have been providing childcare since 2003. We are registered with CIW to care for 38 children between the ages of 6 weeks and 12 years of age. Our childcare options include full time and part time day care, creche sessions, as well as...

Selca meithrinfa ddydd - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n darparu amgylchedd gofal plant hwyliog, ysgogol a gofalgar i blant o wahanol oedrannau.

The Hollies Childcare Facility - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydyn ni'n lleoliad cyn-ysgol sy'n darparu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i blant yn ein gofal.

Ynyscynon Nightingales - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofal dydd a sesiynau cylch chwarae. Clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau i blant 3-6 oed.