Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 6 o 6 gwasanaeth

Blaenllechau clwb gwyliau'r ysgol - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clybiau Gwyliau yn cynnig amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant 5 oed a hŷn. Maen nhw ar gael yn ystod gwyliau ysgol yn unig ac maen nhw'n cynnig gweithgareddau hwyl a diddorol i blant.

Cynllun Datblygu Cymuned Llanharan clwb gwyliau'r ysgol - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Holiday Clubs offer a friendly and welcoming environment for 3 to 11 year olds. They are only available during school holidays and offer children fun and interesting activities. we are a CIW registered provision and also provide the RCT childcare 30 free hours for 3 to 4 year olds

Dylan's Den - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Dylan's Den is a childcare co-operative that has been set up in 2008 by a group of parents. When you have children it can be hard to find childcare for the school holidays which means it can be difficult to fulfil work commitments, last minute plans or take advantage of training opportunities....

Flourish.Cymru Childcare Holiday Club - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu Gofal dros y pasg a'r haf i blant rhwng 3 a 12 ar safle YGG Tonyrefail

Hirwaun YMCA Playscheme - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clybiau Gwyliau yn cynnig amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant 5 oed a hŷn. Maen nhw ar gael yn ystod gwyliau ysgol yn unig ac maen nhw'n cynnig gweithgareddau hwyl a diddorol i blant.

Little Inspirations Rhydyfelin Holiday Care - Clwb Gwyliau (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Clybiau Gwyliau yn cynnig amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar i blant 5 oed a hŷn. Maen nhw ar gael yn ystod gwyliau ysgol yn unig ac maen nhw'n cynnig gweithgareddau hwyl a diddorol i blant