Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 18 o 18 gwasanaeth

After School Provision GGCA - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

After School provision offers a safe, fun and playful environment where children aged 5 to 11 years. Children can get involved in exciting activities, den building, arts, crafts, sports, cookery and messy play. This quality play setting is run by qualified play & childcare practitioners who will ...

After School Provision GGCA - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

After School provision offers a safe, fun and playful environment where children aged 5 to 11 years. Children can get involved in exciting activities, den building, arts, crafts, sports, cookery and messy play. This quality play setting is run by qualified play & childcare practitioners who will ...

Brynna After school club LCDP - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

LCDP provide an after school club at Brynna primary School we provide a small meal and planned activities for all children attending the school

Clwb Animeiddio - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r Clwb Animeiddio yn dysgu'r pethau sylfaenol o fewn animeiddio ac yn hyrwyddo defnydd o'r iaith Gymraeg.

Clwb Carco Garth Olwg - Menter Iaith RHCT - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Carco, Clwb ar ol ysgol Garth Olwg ar agor i blant 3oed i 11oed pob Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor ysgol rhwng 3.20yp a 5.50yp. Rhif cofrestru W100003055

Clwb Carco Garth Olwg - Menter Iaith RHCT Gwasanaethau Gofal Plant - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Carco, Clwb ar ol ysgol Garth Olwg ar agor i blant 3oed i 11oed pob Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor ysgol rhwng 3.30yp a 5.45yp.

Clwb Carco Llwyncelyn - Menter Iaith RhCT - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal plant - Clwb Carco - Clwb ar ol ysgol ar safle ysgol gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Porth. Rhif cofrestru W100003052

Clwb Carco Pontsionnorton - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb gofal ar ol ysgol Rhif cofrestru - W10003058

Clwb Y Ddraig @Llwyncrwn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

The aim of Clwb Y Ddraig is to provide quality, accessible out of school childcare offering a range of play activities in a welcoming atmosphere. We are advocates of article 31 of the UNCRC, all children have a right to play. We ensure all children have access to freely chosen play opportunities ...

Clwb Y Ddraig@Gwaunmeisgyn - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

The aim of Clwb Y Ddraig is to provide quality, accessible out of school childcare offering a range of play activities in a welcoming atmosphere. We are advocates of article 31 of the UNCRC, all children have a right to play. We ensure all children have access to freely chosen play opportunities ...

Dolau After School Club LCDP - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith LCDP provide and after school club provision from Dolau school to Bryncae community center every day till 5.30 for all children attending Dolau school with planed activities for all children a small snack . all staff are qualified in Playwork or CCLD

Dylan's Den - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Dylan's Den is a childcare co-operative that has been set up in 2008 by a group of parents. When you have children it can be hard to find childcare at the end of the school day which means it can be difficult to fulfil work commitments, last minute plans or take advantage of training...

Hyb Teulu Cwmparc ( Darpariaeth Treherbert) - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn rhedeg Clwb ar ôl ysgol yn Neuadd OAP Treherbert, Stryd Dunraven, Treherbert CF42 5BH Dydd Llun a Dydd Mercher 3:30 - 5:25pm Mynediad am ddim Mynediad agored felly nid oes angen archebu lle. Rydym yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i blant fwynhau a datblygu eu sgiliau a chwrdd â...

Playworks Tonysguboriau - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Providing After School care for the children of Tonysguboriau Primary School from the end of the school day until 6.00 pm Monday - Friday.

Simply Out of School Llanharan - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Wrap around and After school club for children who attend Llanharan Primary School. Wrap Around 1pm-3.30pm After School Club 3.30pm-5.30pm Monday to Thursday and 3.30pm-4.30pm on a Friday

Simply Out of School Pontyclun - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

After School Club for children who attend Pontyclun Primary School