Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 1 o 1 gwasanaeth

Derbyniadau Ysgol Feithrin Caerdydd - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gallwch wneud cais ar-lein am le mewn ysgol feithrin pan fydd derbyniadau yn agor. Defnyddiwch y system ceisiadau ysgol ar-lein i: Greu cyfrif, os nad oes un gennych eisoesGwneud cais newydd Parhau gyda chais rydych wedi'i gadwGweld eich cais ​​Gweld eich cynigion am le mewn ysgol