Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 6 o 6 gwasanaeth

Buttons and Bows Day Nursery Ltd - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide a breakfast service for children aged 2 - 4. Our breakfast service operates from 8am-9am and includes a drop off to our local school (Millbank primary). During our breakfast session, children choose from a choice of cereals and toast with spread. We have a Gold Plus Healthy Snack...

Flowering Shrubs Breakfast Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Drop off between 8.00am - 8.30am and drop to Rhydypennau school.

LLandaff City Busy Bees - Out of Hours - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Busy Bees provides Out of School Care based at Llandaff City Primary Children, including breakfast Club from7.50am and After School Care options available until 5.30 pm