Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 1 o 1 gwasanaeth

Meithrinfeydd ysgol Bro Morgannwg - Meithrinfeydd mewn ysgolion (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r plant yn gymwys i gael lle meithrin rhan-amser, pum bore neu bum prynhawn fel arfer, o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. Gallwch wneud cais am le meithrin eich plentyn drwy ffurflen gais ar-lein Derbyniadau Meithrin Cyngor Bro Morgannwg (dolen isod). Gallwch hefyd ddefnyddio eu...