Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDangos 4 o 4 gwasanaeth

Mandy Scott - approved home childcare provider (Nanny) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gofalwyr plant cymeradwy yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau rhwng y rhiant a’r gofalwr, a bydd yn amrywio yn ddibynnol ar y nifer.

Nanny Proffesiynol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

- Lapio gofal o gwmpas - Cymorth gwaith cartref - Athrawon hyfforddedig yn asst - Gwiriad DBS - Rhodd i blentyn ar gofrestru

Victoria Fry approved home childcare provider (Nanny) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd (Yn agor mewn taflen newydd)

I provide childcare in the family home. I have my Paediatric First Aid, DBS checked fully insured