Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Agorwch bob opsiwnCaewch yr holl opsiynauDewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 24 o 24 gwasanaeth

Abc Day Nursery Breakfast Club - CefnY Bedd - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Bangor On Dee Childcare (Breakfast Club) - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

This is a school based setting. A breakfast club is offered as a session within our flexible childcare provision between 8am - 6pm. Monday to Friday for children aged 2-5 years.

Barker's Lane Wrap Around Care Breakfast Club - Borras - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Borderbrook School AVC (Clwb Brecwast) - Tallarn Green - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Clwb Brecwast Ysgol Bryn Tabor- Coedpoeth - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Brecwast yn yr ysgol, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am ac 8:30 am. Mae'r drysau'n cau'n brydlon am 8:30 am. Mae'r clwb yn croesawu pob disgybl i dderbyn brecwast iach cyn dechrau'r diwrnod ysgol.

Cool Kids ( Breakfast) Club - Wrexham - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Gresford Governors' Clubs and Playgroup (Clwb Brecwast) - Gresford - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Holt Cool Cats - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Isycoed, St. Paul's VA School - Isycoed (Breakfast Club) - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Manford's Little Lambs Breakfast Club- Y Waun - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Breakfast Club for school aged children, dropping off at Ysgol Y Waun. We also offer childcare provision after school and in the holidays. This provision runs alongside our full day care or part-time care for babies and preschool children in the Day Nursery.

Marchwiel Time Out Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Overton Playcentre Breakfast Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gofal Plant All-ysgol yn cynnig gofal tu allan i oriau ysgol arferol y plentyn, ac mae’n darparu gofal cyn ac ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol i blant 3 - 11+ oed. Mae Gofal Plant All-ysgol yn rhoi cyfleoedd sy’n gyfoethog o ran chwarae ac sy’n cael eu harwain gan y plentyn, wedi’u...

Playmates Breakfast Club - Gwersyllt - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Rhosddu Cares Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gofal Plant All-ysgol yn cynnig gofal tu allan i oriau ysgol arferol y plentyn, ac mae’n darparu gofal cyn ac ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol i blant 3 - 11+ oed. Mae Gofal Plant All-ysgol yn rhoi cyfleoedd sy’n gyfoethog o ran chwarae ac sy’n cael eu harwain gan y plentyn, wedi’u...

Rhosymedre CP School Breakfast Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

St Mary's Church in Wales VA School -Brymbo - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

St Mary's Overton Out Of School Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gofal Plant All-ysgol yn cynnig gofal tu allan i oriau ysgol arferol y plentyn, ac mae’n darparu gofal cyn ac ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol i blant 3 - 11+ oed. Mae Gofal Plant All-ysgol yn rhoi cyfleoedd sy’n gyfoethog o ran chwarae ac sy’n cael eu harwain gan y plentyn, wedi’u...

St Peter's Playscheme (Breakfast Club) - Rossett - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

This is a school based setting providing childcare in a safe environment before school. A healthy breakfast is available. St Peters Playscheme also provides after school, holiday childcare an wraparound childcare for St Peter's School and nursery class children. Payment is made via Parent pay...

Temps OSC Morning Club - Marford - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

This is a school based setting. Temps Out of School Club offers affordable childcare before school, during term time, as part of it's childcare provision package for parents & carers who work, attend training or need assistance out of school hours. Registration forms can be found on our website.

Treasure Chest Llay Breakfast Club - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Victoria Out Of School Clubs - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Ysgol Acrefair Breakfast Club - Acrefair - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant. Maen nhw’n cynnwys clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae dros y gwyliau a gofal cofleidiol ar gyfer plant oedran ysgol.

Ysgol Bwlchgwyn C P (Clwb Brecwast) - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.

Ysgol Penycae CP Clwb Brecwast - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.