Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 1 o 1 gwasanaeth

Menter Clybiau Brecwast - Clwb Brecwast (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cynllun Llywodraeth Cymru yw Menter Brecwast am ddim Ysgolion Cynradd i roi cyfle i ysgolion ddarparu brecwast am ddim i plant ysgolion cynradd sydd eisiau cymeryd rhan. Darperir prydau iach o grawnfwyd, llefrith, tost, bara, ffrwythau sudd ffrwyth. Dosbarthwyd ffurflenni cais gan Ysgolion...