Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Wheelchair Skills Training - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Whizz-Kidz has received funding from the Welsh Government to provide free wheelchair skills training - basic and advanced skills - to young wheelchair users across Wales in schools and communities, up to the age of 18. We are also working with Disability Sports Wales to provide free sports sessions, such as Wheelchair Basketball. Finally, we will also be providing training to school staff and healthcare professionals, so they will be able to provide training to young people in the future.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Training is available for all young wheelchair users from across Wales, up to the age of 18.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this service without a referral

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Monday - Friday 9am - 5pm