Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Melanie and Lee Simons - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 01/08/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontprennau.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. we currently have four vacancies,due to children starting full time school.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We are Melanie and Lee and we have been registered childminder since 2006,we live in Pontprennau area of Cardiff, with our children, and service several schools in the area, we offer wrap around care for children from, birth to 8 years and we are registered with the Care inspectorate Wales (C.I.W.)

We live within easy access of the M4 and A48,in a house in a quiet cul-de-sac with its own separate childminding room to nurture and stimulate your child's needs and development, we offering outdoor activities, including soft-play and visits to local amenities,we try to ensure your child has a full and varied day that will stimulate and educate your child.

We follow the foundation phase, which encourages children to be creative and imaginative,and makes learning more enjoyable and more effective.

Please contact us for a friendly and informal conversation to discuss your needs

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We are parents to teenage twin, and have been childminding since the children were toddlers, fully registered with the C.I.W. and a member of PACEY formally know as N.C.M.A

Since 2006 we have child minded many children and have enjoyed the experience of looking after children from birth to age 12, watching them taking their first steps, and progressing on to their first day in school, and growing into young adults.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
including soft-play and visits to local amenities,and large back garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
one friendly Jack Russell dog, separated from children, and dashound
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Glyncoed Primary
  • Lakeside Primary School
  • Rhydypenau Primary School
  • St Bernadettes Primary School
  • We use a nine seat minibus for transport.
    We can consider other schools - Please contact to discussDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad