Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Rachel Williams - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 13/06/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

My name is Rachel and I am a childminder registered with CIW. I live in the Llanishen area of Cardiff.

I aim to offer a home from home environment where children feel part of the family and can thrive. My home is spacious and geared around the needs of the children I care for with plenty of toys and activities for all ages and stages of development.

Children are helped to learn through play in line with the foundation phase guidelines. Having learnt Welsh to a good level I am able to offer stories and activities through the medium of Welsh.

I have a large secure garden to the rear with a variety of outdoor toys which the children use under my supervision. I take the children to various activities such as soft play sessions, messy play, ti a fi/mother & toddler groups and outings to the park (weather permitting!)

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Registered to provide care for children 0-12 years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Available term time and some school holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Wrap around care offered for Cylch Meithrin Rhiwbeina and Ysgol Y Wern Meithrin

Dydd Mawrth 07:45 - 17:30
Dydd Mercher 07:45 - 17:30
Dydd Iau 07:45 - 17:30
Dydd Gwener 07:45 - 17:30

Core opening hours are 7.45am - 5.45pm Monday,Tuesday, Thursday, Friday but can be flexible on request.

  Ein costau

  • £5.25 per Awr - £5.25 per hour for daytime care. £6 before school/£12 after school flat rate.

Term time only contracts with half fee retainer for school holidays available on request.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Large Garden
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Happy to use real nappies if parents wish. All nappies whether real or disposable provided by parent
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 rabbits who live in the garden.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Y Wern
  • Drop off/pick up available for Ysgol Y Wern and Cylch Meithrin RhiwbeinaDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad