Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Rhuddlan Playgroup Plus - Grwp chwarae

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 22/01/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2.5 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 30 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 30 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 2 years and 4 months up to the end of Nursery Class


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Cyn dosbarth methrin yn unig

Dydd Llun 09:00 - 12:45
09:00 - 12:45
Dydd Mawrth 09:00 - 12:45
09:00 - 12:45
Dydd Mercher 09:00 - 12:45
09:00 - 12:45
Dydd Iau 09:00 - 12:45
09:00 - 12:45
Dydd Gwener 09:00 - 12:45
09:00 - 12:45

  Ein costau

  • £11.50 per Sesiwn - Dim manylion ychwanegol

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Nid ydym yn darparu cewynnau. Rhaid i rain cael eu cyflenwi gan y rhiant
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Y Castell Cp

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Ysgol y Castell
Lôn Hylas
Rhuddlan
LL18 5AG

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ysgol y Castell
Lôn Hylas
Rhuddlan
LL18 5AG Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad