Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Osbourne Lodge Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/10/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 53 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 53 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We are a day care nursery caring for children from birth to 5 years. A registered provider of Early Years education, the Childcare Offer for Wales, ECERS inspected, BEEL quality mark for babies and holders of Torfaen Health Early Years Award. Estyn Inspected. CCTV door entry system, based within the town centre and in close vicinity to Pontypool Park and Museum. The setting has a soft play room, construction room, imaginary room, Seasons room on the lower floor and on the upper floor there is a baby and tots unit with moveable structures to adapt the area to suit the needs and abilities of the age groups. Outdoor play area for all ages. All Managers are qualified to NVQ Level 5 in Child Care Learning and Development. The Nursery has been open for over 23 years, with many staff in service over 12 years. We have a very low turn over of staff and the many of the staff have their own children. Closed on Bank Holidays only. Awarded Positive about Disabled People.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We care for children from birth to 5, providing additional education element to pre school children. Our services are open to families who live, work or study locally. We are able to accept Tax Free Childcare, 30 Hour Offer, College Student Allowance, Universal Credit, Local Authority and Communities First Funding. We are happy to discuss other streams of funding which may come available.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can access our service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed on Bank Holidays only.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £45.80 per Diwrnod - £206.10 per week
  • £26.20 per Hanner diwrnod
  • £206.10 per Wythnos

10% discount for second child


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Fish and tadpoles, African Snails, Stick Insects, and regular visits from rabbits and chickens.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Osbourne Lodge Day Nursery
Pontypool
NP4 6LT

 Gallwch ymweld â ni yma:

Osbourne Lodge Day Nursery
Pontypool
NP4 6LTCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad