Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Horizons Dance Studio - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig gwersi a hyfforddiant mewn Acro a Dawns i bob plentyn 3+ oed. Focws ein gwersi yw i adeiladu hyder ac annog y ddawnswyr i fynegi eu hunain yn greadigol tra'n helpu nhw cyrraedd eu potensial llawn a gosod sylfeini techneg gadarn a diogel.

Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i bob un o’n myfyrwyr, mae’r cyfleoedd hyn yn cynnwys unrhyw beth rhwng cystadlu mewn cystadlaethau lleol i ryngwladol, sefyll arholiadau, perfformio mewn sioeau neu gyngherddau, a/neu gymryd rhan mewn 'photoshoots' dawns.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae ein gwersi ‘Primary’ ar gyfer plant yn Meithrin-Blwyddyn 1, mae 'Juniors' ar gyfer plant ym mlwyddyn ysgol 2-6, tra bod ein gwersi 'Seniors' ar gyfer pobl ifanc yn Ysgol Uwchradd.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Pendoylan Road
Groesfaen
Pontyclun
CF72 8NDDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun
Junior Acro 5-6
Senior Acro 6-7

Dydd Mawrth
Senior Dance 4:30-5:30
Junior Dance 5:30-6:30