Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Busy Bees Nursery at Cardiff Gate - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/05/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 100 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 100 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Our Core Values
Care- We take care very seriously
Service- W e are a intergral parents support network
Quality- We set and maintain the highest standards, its what children and parents deserve
Value- We ensure that we provide outstanding value for money

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children from 12 weeks to 5 years old.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed, can be used by everyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Bank Holidays we are closed.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £65.50 per Diwrnod - 0-3 years
  • £62.00 per Diwrnod - 3-5 years
  • £39.00 per Hanner diwrnod - 3-5 years
  • £41.00 per Hanner diwrnod - 0-3 years
  • £238.50 per Wythnos - 0-5 years (Full Time)

Sibling Discount, Staff Discount


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Two large outdoor gardens (0-2 years and 2-5 years)
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Disposable nappies and wipes are used and supplied by the nursery.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Children who attend the nursery who have a first language in another language pick up the English language as they settle in the nursery.
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Greenwood Close
Cardiff Gate Business Park
Cardiff
CF23 8RDCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad