Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Tracy Organ - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 11/04/2017.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Maesteg.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Full and part time vacancies will be available from September 2022

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 8 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn gofalu am blant. Maen nhw wedi’u lleoli yn y gymuned.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children 0 - 16 years old

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Speak to setting for further details

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Speak to setting for further details

Dydd Llun 07:00 - 17:30
Dydd Mawrth 07:00 - 17:30
Dydd Mercher 07:00 - 17:30
Dydd Iau 07:00 - 17:30
Dydd Gwener 07:00 - 17:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

 • £4.00 per Awr - Speak to setting for further details

Sibling reductions given


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 dogs and 2 cats
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Caerau Primary School
 • Croeserw Primary School
 • Cymer Afan Comprehensive School
 • Cymer Afan Primary School
 • Garth Primary School
 • Maesteg Comprehensive School
 • Nantyffyllon Primary School
 • Plasnewydd Primary School
 • St. Mary`s & St. Patrick`s
 • Ygg Cynwyd SantDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch