Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Ti A Fi Trefynwy - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Storïau, caneuon a phenillion a rhai trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae croeso i chi ddod draw, nid oes raid i chi siarad Cymraeg.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Cornwallis Way
Monmouth
NP25 5DNDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Dydd Llun 10am - 11:15am yn ystod y tymor yn unig.