Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cylch Ti A Fi Y Fenni - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Crefftau ar thema, hwiangerddi a gemau, byrbryd iach a diod. Cyfle i gyfarfod pobl newydd a dysgu ychydig eiriau o Gymraeg dros baned o de neu goffi a darn o deisen.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'r sesiwn yn £2.50 y plentyn a £1 am blentyn ychwanegol.
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Ffordd Dewi Sant
Y Fenni
NP7 6HFDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Gwener 9:45am - 11:15am yn ystod y tymor yn unig ac yn amal yn ystod y gwyliau