Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gov UK - Taliad Tywydd Oer - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd-daliadau penodol.

Byddwch yn cael taliad os yw’r tymheredd yn eich ardal chi, ar gyfartaledd, wedi’i gofnodi fel, neu y rhagwelir i fod, yn sero gradd celsius neu’n llai am 7 diwrnod yn olynol.

Byddwch yn cael taliad o £25 am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Wrexham Job Centre Ty Maelor
15-17 Grosvenor Rd
Wrexham
LL11 1BWDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad