Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Clwb Dawns WISP - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Clwb Dawns WISP yn cael ei redeg gan y Cyfarwyddwr Artistig Cher Mather a’r Coreograffydd Uma O’Neill. Dechreuodd Cher WISP yn 1994 i greu’r grŵp dawns a pherfformio y tu allan i oriau ysgol cyntaf ar gyfer pobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau dysgu yn ardal Gogledd Cymru. Mae WISP wedi mynd o nerth i nerth, gan greu perfformiadau dawns ar draws amrywiaeth o themâu ac wedi perfformio mewn nifer o leoliadau lleol a phroffesiynol.

Bellach mae gan y grŵp aelodau o bum sir sy'n cwrdd â phob gwaith i fwynhau gweithgareddau dawns a symud a chael hwyl. Mae dawnsio gyda'n gilydd yn ein helpu i gynyddu ein hunan-barch, hyder, cydsymud, lles ac yn cyfrannu at ffordd iach o fyw.

Dewch i gael hwyl, dysgwch ddawns, cadwch yn heini, arhoswch yn hapus, gwnewch ffrindiau gyda'n gweithgareddau dawns cynhwysol.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ar gyfer pobl ifanc sy'n bwy gyda Anghenion Ychwanegol. Ar gyfer oed 11+.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Clwb Dawns WISP @ Theatr Clwyd
Dydd Mawrth 5.30 yp - 6.30 yp, Ar gyfer oed 11 -25
Cynllun talu blyddol £15 y mis

WISP+ @ Wrecsam Methodist Church, Regent Street
1.15 yp - 2.15 yp, Ar gyfer oed 16+
Cynllun talu blyddol £15 y mis

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un gysylltu â ni yn uniongyrchol

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Rhowch fanylion am gefnogaeth i blant gydag anableddau / anghenion ychwanegol? Yes Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach. Sesiynau dawns cynhwysol gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw gyda Anghenion Ychwanegol
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Cysylltwch trwy e-bost unrhyw bryd