Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Jayne and Stephen Adams - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 14/06/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Morganstown.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. None

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 16 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 16 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We are flexible, organised people of 27 years childminding experience providing a confidential service maintaining professional standards in our daily work practice to provide quality care for all children.

The children are regularly taken to local parks, woodland walks.

We provide a wide range of children's toys and our large enclosed garden has play equipment for all ages.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Everyone

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Term time only

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Radyr primary school, Bryn Deri primary school

Dydd Llun 07:30 - 09:00
15:30 - 17:00
Dydd Mawrth 07:30 - 09:00
15:30 - 17:00
Dydd Mercher 07:30 - 09:00
15:30 - 17:00
Dydd Iau 07:30 - 09:00
15:30 - 17:00

Before full time school and after full time school care is provided.

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Large enclosed garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
No
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yes
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
No
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Bryn Deri Primary
  • Radyr Primary School

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • No Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch