Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Blue Door Out of School Care - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/03/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. We have vacancies for Nursery Wraparound

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 40 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 40 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Provide all Wraparound and Out of School Services for 3-11 year olds at local schools.
The services we offer are Nursery Wraparound, Before and After School, Inset Day Cover and Holiday Cover

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

We endeavour to care for all 3 - 11 year olds and make necessary and appropriate adjustments where required, for children with learning and physical additional needs

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral is required


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Ysgol Mynydd Bychan, Allensbank Primary, St Joseph's RC Primary, Gladstone Primary & St Monica's CIW

Dydd Llun 07:30 - 18:30
Dydd Mawrth 07:30 - 18:30
Dydd Mercher 07:30 - 18:30
Dydd Iau 07:30 - 18:30
Dydd Gwener 07:30 - 18:30

Our core hours are 0800-1800 but earlier drop offs and later pick ups can be arranged, as per our terms & conditions

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We access information from a wide variety of agencies, including 1st Opportunities and the Cardiff Council Childcare funding team. We will liaise with any organisation, professionals and therapists. We also liaise with the relevant school and coordinate our approach.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
We ensure as many staff as possible attend ALN training and adopt the PCP approach.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Approximatleyhal of our staff have accessed training on ALN within the last 2 years
Man tu allan
We have an enclosed back garden that children can access throughout the day,
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
We accept all childcare vouchers and the Tax Free Childcare scheme
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We use Welsh throughout the day and incorporate other languages for children who's first language is not Welsh or English
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.

  • We only collect on foot. No vehicles are used.Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Our core hours are 0800 to 1800 Monday to Friday, but we can provide earlier and later sessions, on request.