Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Laura's Little Ones - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 11/02/2021.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Rhiwbina.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Please contact me for more information.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Hi I am Laura and I am a registered childminder with the Care Inspectorate Wales and I am also a member of PACEY.

I live with my husband Dean and our four children. Myself and my husband are both DBS checked.

I live in the Rhiwbina area of Cardiff and I am close to UHW and Cardiff town centre.

As a previous nursery assistant and a mother of four with over 15 years experience with children, I aim to provide a safe, welcoming and stimulating home based environment for your child whilst incorporating lots of fun and activities into my daily routine.

I live in a spacious home with a dedicated playroom for children to explore freely with plenty of toys/games/resources and I also have a large garden with a climbing frame and a variety of equipment to suit all ages.

I love getting out and about and regularly visit different toddler groups, parks,libraries and outdoor spaces.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

I care for a wide age range of children from babies upto 12 years old +.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. I offer a range of full time care, term time only contracts and school holiday only care to suit your requirements.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I currently offer wrap around to Ysgol Y Wern and Cylch Meithrin Rhiwbina

Dydd Llun 07:30 - 17:30
Dydd Mawrth 07:30 - 17:30
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 17:30
Dydd Gwener 07:30 - 17:30

  Ein costau

  • £5.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Large garden area.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have a very small and friendly dog.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Y Wern
  • Cylch Meithrin RhiwbinaDulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad