Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Tracy's Childminding Services - Tracy McDuff - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 10/12/2020.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  .

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 4 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 4 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

As a registered childminder I provide affordable child care in a safe secure homebased setting and care for babies and children, boys and girls from ages 0 – early teen from within my local area.
I am registered for 4 children at one time.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Families within my local area needing good quality affordable registered childcare from birth to early teens.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

 • Tymor y gwanwyn
 • Tymor yr hydref
 • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 19:00
Dydd Mawrth 07:00 - 19:00
Dydd Mercher 07:00 - 19:00
Dydd Iau 07:00 - 19:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
springer dog (8years old)
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Coed Eva Primary School
 • Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.
 • George Street Primary School
 • Greenmeadow Primary
 • Griffithstown Primary School
 • Llantarnam Community Primary School
 • Llanyrafon Primary School
 • Maendy Junior And Infants
 • New Inn Primary School
 • Pontnewydd Primary & Nursery
 • St. Albans R.C. High School
 • St. Davids Cwmbran R.C. School
 • West Monmouth School
 • Woodlands Community Primary School
 • Ysgol Panteg

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Parcio hygyrch