Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Family Separation Hub - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Adnodd newydd sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth ynghylch pob agwedd o ysgaru a teuluoedd yn gwahanu. Hefyd gweler adnoddau defnyddiol ar y safle gwe http://www.separateddadsguide.org.uk/

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Unrhywun gyda theulu sydd yn ystyried ysgaru neu gwahanu.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Cysylltwch am fanylion

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae unrhywun yn gallu defnyddio'r adnodd

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu rhoi cymorth arbenigol i deuluoedd plant ag anableddau / anghenion ychwanegol No Cysylltwch i drafod anghenion eich plentyn(plant) ymhellach.
  • Mae gan staff perthnasol DBS cyfredol dilys? No

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad