Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Toadhall Montessori Nursery And Creche (Evansfield Road ) - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/04/2019.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 2 blynyddoedd. Please contact for further information

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 18 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 7 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Toadhall Montessori Creche has been based in Llandaff North for over 35 years. The creche setting offers 18 full or part time care for children aged between 6 weeks - 2 years.

All staff members are professional, qualified to minimum level 3 CCLD, & are highly motivated. All staff are trained and practice the Makaton communication Programme, which enhances communication between younger children and staff. Staff are trained in Baby Massage and Baby Yoga- which is naturally built into the curriculum of the day.

We have an outdoor all weather play area and take the children on regular outings in the local community and further afield. We have a qualified Forest School Leader who structures activities & experiences for even our youngest of children. We offer a well balanced, nutrition menu including breakfast, lunch, tea along with morning and afternoon snacks-catering for all dietary requirements.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Available to all. Working parents, Single parents & students parents

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

anyone can use this service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Monday to Friday 8am - 6pm. 52 weeks of the year. Closed Bank Holidays

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £63.50 per Diwrnod

10% discount for siblings attending 3 or more days


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Qualified Additional Learning Needs Coordinator working within the setting, with many years of experience working with children with additional needs. Excellent links with outside agencies such as portage, speech and language etc
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Qualified Additional Learning Needs Coordinator working within the setting,
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
All training up to date
Man tu allan
Yes ,Toadhall has an all weather outside area that covers all curriculum areas for this age group
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents supply
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 goldfish -Peppa and George
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
we will take on board any additional home language
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

14 Evansfield Road
Llandaff North
CF14 2FA

 Gallwch ymweld â ni yma:

14 Evansfield Road
Llandaff North
CF14 2FA Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad