Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Sweet P Daycare - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/11/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Contact for details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 45 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 45 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We offer high quality childcare for children aged 6 weeks- 5 years

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children and Families


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We open Monday-Friday 7am-6.15pm.

We close for bank holidays and a week closure at Christmas

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:00 - 18:15
Dydd Mawrth 07:00 - 18:15
Dydd Mercher 07:00 - 18:15
Dydd Iau 07:00 - 18:15
Dydd Gwener 07:00 - 18:15

  Ein costau

  • £63.00 per Diwrnod - Morning sessions available from £38.50 Afternoon sessions available from £37.50

We offer a discounted full time weekly rate at £280
5% NHS discount
5% Sibling discount


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A beautiful secure garden with astro turf throughout. A large play area with outside equipment.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We welcome all children although our main language used is English and basic Welsh
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

64-66 Caerphilly Road
Heath
CF14 4AF

 Gallwch ymweld â ni yma:

64-66 Caerphilly Road
Heath
CF14 4AFDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch