Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Patricia Turner - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/03/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Splott.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 7 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 7 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I have been a registered childminder since April 2011 and live in Splott.
I am married with two children aged 20 and 16
I am regulated by CIW, and hold current DBS certificate and full public liability insurance.
I have completed all required qualifications including paediatric first aid, food hygiene, child protection levels 1 and 2 and disability awareness.

I offer good quality home based childcare in a safe and secure home, I have a wide range of toys and activities to support each stage of development and learning.
I regularly take the children out to playgroups, indoor and outdoor play areas, museums, parks and farms.
We have a medium size secure back garden.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

My Service is open to anyone

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. I collect from Moorland Primary, Stacey Primary and St Peters. I will consider other local schools

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30

I will consider working outside these hours if needed

  Ein costau

  • £47.50 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Small enclosed garden.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
if provided
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have a cat
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Adamsdown Primary
  • Moorland Primary
  • St. Peter's Primary School
  • Stacey Primary School
  • Tremorfa Nursery
  • Ysgol Glan Morfa
  • Will consider any local school if I am able Hygyrchedd yr adeilad