Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Little Robins Play Time - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Feeder Toddler Group for Red Robins Nursery which takes children from age 2.

Large selection of age appropriate toys, sand, paint, water, book corner, dressing up, craft and home corner. Start with Mums and children singing "Hello" song. Age appropriate table toys, craft activities, singing together. Number and Play and Language and Play sessions.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £2 per family
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Castle Park Primary
Caldicot
NP26 4HNDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Fridays 1:30pm - 3pm term time only.