Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

1 Voice - Communicating Together - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

1Voice takes a family and social perspective on communication and recognises the great need for adult role models to inspire children and families alike. 1Voice promotes families supporting each other to overcome the isolation that being unable to speak can bring.Network and support for children and families using communication aids.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Apex
2 Sherrifs Orchad
Coventry
CV1 3PPDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad