Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Bygi Heini (Parc Romilly, Y Barri) - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin


Beth rydym ni'n ei wneud

Ymarfer cordff ôl-enedigol i chi a'ch babi, dan arweiniad yr Hyfforddrwraig Rebecca Williams, sy'n arbenigo mewn Iechyd a Ffitrwydd Menywod.

Bydd y dosbarthiadau hyn yn ddwyieithog ac yn addas ar gyfer rhieni di-gymraeg a rhieni sy'n siarad Cymraeg, ac yn wych ar gyfer unrhyw rhiant sy'n meddwl dysgu cymraeg neu eisiau i'w plant siarad cymraeg.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae'r dosbarthiadau yma yn addas ar gyfer rhieni newydd sy'n chwilio am weithgareddau cymraeg i'w wneud gyda'i babanod.

Bydd y dosbarthiadau hyn yn ddwyieithog ac yn addas ar gyfer rhieni di-gymraeg a rhieni sy'n siarad Cymraeg, ac yn wych ar gyfer unrhyw rhiant sy'n meddwl dysgu cymraeg neu eisiau i'w plant siarad cymraeg.

Does dim angen bod yn ffit iawn ar gyfer y dosbarthiadau yma, gan y bydd yn cynnwys ymarfer corff ysgafn yn unig, a bydd yr ymarferion yn medru cael ei addasu i'ch anghenion chi.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - £18 am y tymor neu £3 am bob sesiwn

Plis cysylltwch gyda bethan@menterbromorgannwg.cymru am fwy o wybodaeth

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Unrhyw un
 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Romilly Park
Y Barri
CF62 6RNCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Boreau Llun yn ystod y tymor

10:00am-11:00am

Ewch i www.menterbromorgannwg.cymru i ddarganfod mwy