Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Green Giraffe Day Nursery - Cardiff Bay - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 25/07/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Contact for details

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 90 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 90 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Childcare for 6 weeks to 5 years.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Ysgol Hamadryad
Ysgol Pen Y Garth

Dydd Llun 07:45 - 18:00
Dydd Mawrth 07:45 - 18:00
Dydd Mercher 07:45 - 18:00
Dydd Iau 07:45 - 18:00
Dydd Gwener 07:45 - 18:00

Closed Public Bank Holidays Close at 1.00 pm Christmas Eve and New Years Eve

  Ein costau

  • £63.00 per Sesiwn - Full Day £62.00- £63.00 Am £38.00 Pm Session £36.00 Full Week £295.00- £300.00

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Support from the Early Years Inclusion Team
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
In process of training staff
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
In process of training staff
Man tu allan
Garden and we take the children for walks to Grangemoor park
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If parents provide
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have a fish Tank
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad
  • Ysgol Pen-y-Garth

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Dunleavy Drive
Grangetown
CF11 0SR

 Gallwch ymweld â ni yma:

Dunleavy Drive
Unit 2
Grangetown
CF11 0SRCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad