Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cerebral Palsy Cymru - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Cerebral Palsy Cymru is a specialist therapy centre and registered charity. We provide individually tailored therapy for children who have cerebral palsy and other allied neurological conditions. Our aim is to improve the quality of life for children so that they can participate in everyday life to the best of their ability. We treat children at any age from very young babies, right through until adulthood.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Our service is for families and children with cerebral palsy. We treat children at any age, from very young babies right through adulthood.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Self referral, referral from a child’s clinical team, or community paediatric therapists.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes Our service is for families and children with cerebral palsy. We treat children at any age, from very young babies right through adulthood.
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

1 The Courtyard
Ty Glas Avenue
Caerdydd
CF14 5DX

 Gallwch ymweld â ni yma:

1 The Courtyard
Ty Glas Avenue
Cardiff
CF14 5DXCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Monday 8.30am - 5.00pm
Tuesday 8.30am - 5.00pm
Wednesday 8.30am - 5.00pm
Thursday 8.30am - 5.00pm
Friday 8.30am - 5.00pm