Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Young Musicians

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Cysylltwch am fanylion

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact us directly.

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

3rd Floor South Wing
Somerset House
LLUNDAIN
WC2R 1LADulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad