Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

The Green Giraffe Organic Day Nursery - Radnor Road - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/09/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Please call for future enquires.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 21 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 21 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Childcare for Children aged 6 weeks- 5 Years old.
Montessori Method of teaching
Gentle loving Care ethos

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged 6 weeks -5 Years

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use this service (children ages 6 weeks - 5 years)


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:45 - 18:00
Dydd Mawrth 07:45 - 18:00
Dydd Mercher 07:45 - 18:00
Dydd Iau 07:45 - 18:00
Dydd Gwener 07:45 - 18:00

Closed all Bank HolidaysClose at 1pm on Christmas Eve and New Years Eve

  Ein costau

  • £64.00 per Sesiwn - Full Day £63 - £64 Am £38.00 - £39.00 Pm £36.00- £37.00 Full Week £300- £305.00

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
We can seek and advice support for children with ALN if required.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
On going training for The Early Years Additional Learning Need Implementation- Act and Code
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
On going training for The Early Years Additional Learning Need Implementation- Act and Code
Man tu allan
Private garden and we take the children for walks in Thompson's Park
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Is Parents provide them
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

School House
Radnor Road
Cardiff
CF5 1RBCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad