Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Buttons and Bows Day Nursery Ltd - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/09/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 48 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 48 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We operate from 9am-3pm. During our nursery session we provide the children with a variety of activities which are planned and based around the current curriculum and guidelines. We offer a large space, which is sectioned into different areas of learning. We have a large outdoor area for the children to explore. We use a Key Worker system. The Key Worker will carry out weekly observations on the child to support them in there learning. We treat all children as individuals and adapt our service to support a range of different abilities. To assist us in supporting the children, and communicating effectively with parents, we use the IConnect system. Our service includes a wraparound session, this includes a lunch which is prepared on site. We hold a Gold Healthy Snack award and a level 5 Food Hygiene rating. We also provide a chaperone service to and from many schools in the surrounding area. Adaptations have been made to our service following Welsh Gov guidance relating to COVID-19.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Our day nursery is for children aged 2-4.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can use our service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We offer a holiday club for 9 weeks of the holidays per school year. Our holiday clubs operate from 9-3

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Our wrap around service consists of pick ups and drop offs before and after lunch.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have a great outdoor space which has a grass area and concrete area were the children can explore
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents/gardians are asked to provide nappies and wet wipes for their child if needed.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We are able to work with children and families from all cultures and countries. We will adapt our service were possible to allow us to gain good communication with all
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

St Davids Church Rooms
Clarke Street
Cardiff
CF55ALCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad