Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Toadhall Montessori Nursery And Creche ( Station Road ) - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/03/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 8 blynyddoedd. Please contact for further information

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 25 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Toadhall Montessori Nurseries & Out of School Academy have been operating in Llandaff North for over 35 years and has an excellent reputation for high quality childcare and education. Our provision is situated close to public transport links as well as local hospitals i.e UHW & Velindre
The Montessori approach offers a well prepared, child led learning environment which enables the children to develop their independence.
Toadhall Montessori has founded a forest school site in close proximity to the establishment as well as a 'Coastal school' enabling teaching techniques to be continued in the open air which are operated by highly skilled and qualified Outdoor Pursuits professionals.

Toadhall Montessori Nurseries operates an Out of School Academy catering for children aged 4-12 years, we have close links with the local schools. We offer the children a variety of out door experiences such as river scrambling, rock climbing etc

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Available to all -Working parents, Single parents and students

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

anyone can use this service


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Monday to Friday 8am-6pm. 52 weeks of the year. Closed on Bank Holidays

Gallwn darparu gofal cofleidiol. We currently offer wrap around care to local schools, please contact for further details

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £63.50 per Diwrnod

We offer 10% discount for siblings attending 3 or more days


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Qualified and experienced Additional Needs coordinator working within the setting.Excellent links with Additional Needs specialists
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Qualified and experienced Additional Needs coordinator working within the setting
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
All training up to date
Man tu allan
large enclosed garden which covers all areas of the curriculum
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents to provide
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have a rabbit
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Home languages are taken into consideration. Children will be supported
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Gabalfa Primary
  • Hawthorn Primary
  • Whitchurch Primary
  • Ysgol Glan Ceubal
  • Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
  • Please contact for information

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

50 Station Road
Llandaff North
CF14 2FF

 Gallwch ymweld â ni yma:

50 Station Road
Llandaff North
CF14 2FFCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad