Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

AR GAU - Hollydays- Holly Bollom - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontypool.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Available on weekends upon request

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Wrap around available for Cwmffrwdoer Primary & Nursery School

Dydd Llun 07:00 - 17:00
Dydd Mawrth 07:00 - 17:00
Dydd Mercher 07:00 - 17:00
Dydd Iau 07:00 - 17:00
Dydd Gwener 07:00 - 17:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 17:00
Dydd Sul 07:00 - 17:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Penwythnosau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Outdoor play for under 4's only
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Friendly Labrador dog and a house rabbit.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Cwmffrwdoer Primary

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad