Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

ABC Lister Childcare - Tabitha Lister - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 18/08/2022.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cwmbran.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Full and part time places available. More becoming available in sept 2021

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 6 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 6 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I have worked as a registered childminder for 17 years. I am in the Maes y rhiw/Greenmeadow area of Cwmbran. I have first aid and food hygiene certificates and I am inspected regularly by the CIW (inspection reports available). I provide a safe and stimulating environment for children giving them encouragement and confidence to develop lots of skills. I have full time or part time places available.

No weekends
Nursery runs available to and from Nant Celyn Nursery.
Hourly rate is £5.00 although if you require less than 10 hours this will be charged at £5.50 per hour.
I am registered to provide up to 30 hours funded childcare from The Childcare Offer for Wales for 3-4 year olds.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

All children aged 0 - 12 years old

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £5.00 per Awr
  • £5.00 per Awr
  • £5.00 per Awr
  • £35.00 per Diwrnod

Sibling discount


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
One cat, one dog
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Coed Eva Primary School
  • Nursery runs available from nant celyn at present, please ring to discussDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch