Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Henllys Village Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 74 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 74 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

We are a registered childcare provision and also a registered education provider. We have a dedicated baby room and cater for children from birth to 5 years of age. We also offer a before school club, a holiday club, an after school club and a school nursery wraparound service to meet with parents needs.

All new starters must pay a 2 week deposit and a £25 administration charge which is non refundable. The 2 week deposit is refundable when the child/children leaves. Please note that we do not currently run an afternoon collection service for children attending Ysgol Gymraeg Nursery, Coed Eva and Our Ladys in the afternoon (only collect after morning nursery session).

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £49.00 per Diwrnod - 7.30am - 6.00pm
  • £26.75 per Hanner diwrnod - 8am - 1pm or 1pm - 8pm
  • £208.25 per Wythnos

10% discount for siblings and special offers available.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Henllys Church In Wales

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Old School Nursery
Cwmbran
NP44 6HU

 Gallwch ymweld â ni yma:

Old School Nursery
Cwmbran
NP44 6HU Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad