Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

ERIC - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Elusen Plant yn ymwneud a'r Coluddyn a'r Bledren (Bowel a Bladder). ERIC yw'r unig elusen yn y DU sy'n ymdrin a phroblemau plant a phobl ifanc sydd a cyflwr iechyd y Coluddyn a'r Bledren. Ein gweledigaeth yw i sicrhau gallent fyw heb ofn nag embaras. Gweler gwybodaeth defnyddiol os yw plentyn gyda problemau bod yn sych yn y dydd a dros nos.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae'n dibynnu - Cysylltwch am fanylion

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhywun ddefnyddio'r adnodd yma

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Llinell Gymorth ar gael Dydd Llun - Dydd Iau o 10am - 2pm. Cost galwadau yn 9.6ceiniog y funud.