Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Crown House Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/06/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 8 blynyddoedd. Waiting list for some days depending on age range

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 70 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 70 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Crown House Day Nursery operates within an open plan setting which enables children to move freely around the activities and encourages independent learning.

We are a Flying start setting, we accept children that are Funded by Flying start. We also accept fee paying children who are not eligible for Flying Start. To find out if you are eligible for Flying Start please contact your Health Visitor
we are also part of the 30 hour childcare offer for Cardiff and the Vale for children aged 3-4 years.

The nursery was recently renovated in October 2016 Morning session £29.50
Afternoon session £27.50
Full Day £46.50

We provide high quality childcare to children aged between 0-5 years with emphasis being put on a home from home environment.

We are also a Flying Start setting providing care for children who are living within the correct catchment areas.

Viewings are welcome at any time, just call in!

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Boys and girls aged from birth to 7 years 11 months.

We are situated on the 1st floor so consideration may be required when accessing provision


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. 51 weeks of year closed over Christmas period

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

 • £36.00 per Sesiwn - Morning Session (8am-1pm)
 • £34.00 per Sesiwn - Afternoon Session (1pm-6pm)
 • £54.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Large outdoor garden fully enclosed and private. Accessed via stairs leading from the first floor.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
In form of disposable Nappies
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Occasionally we provide experiences for the children with different animals such as raising chicks.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
inclusive setting and cater to all nationalities and cultures with the support of translator and family.
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Ely And Caerau Children's Centre
 • Herbert Thompson Primary
 • Hywel Dda Primary School
 • Pencaerau Primary
 • St. Francis R. C. Primary Sch.
 • Windsor Clive Primary
 • Ysgol Gymraeg Nant Caerau
 • Ysgol Treganna
 • will depend on availability.

 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Crown House Day Nursery
First Floor Crown House
Ely
CF5 5BY

 Gallwch ymweld â ni yma:

Crown House Day Nursery
First Floor Crown House
Ely
CF5 5BYCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch