Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Ocean Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/11/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd. Both Full and part time spaces are available.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 48 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 48 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Provides Full Day Care for children and babies aged from birth to five. Regulated by CIW Ocean Day nursery has been open for two years and is located next to Mambo Play Centre, Cardiff.
We are registered to accept the 30 free hours childcare. Please contact us for more information or visit our website to book a viewing where our friendly staff will show you around.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Children aged from Birth to Five.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Monday - Friday 7.30am-6.30pm

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 18:30
Dydd Mawrth 07:30 - 18:30
Dydd Mercher 07:30 - 18:30
Dydd Iau 07:30 - 18:30
Dydd Gwener 07:30 - 18:30

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

  • £49.00 per Diwrnod
  • £33.00 per Hanner diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
Our newly refurbished garden is suitable for all ages.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch ymweld â ni yma:

Unit 5
Vanguard Way
Cardiff
CF24 5PGCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Parcio hygyrch

 Amserau agor

Monday to Friday 7.30am- 6.30pm