Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Caroline Pimm - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 15/05/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cwmbran.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Part time/flexible hours/days are available.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 12 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 12 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a qualified C.I.W registered Childminder, I offer quality childcare to all children 0-12 years, I am also a member of Pacey.
I have been a childminder for 20 years, I also have 4 children and 3 grandchildren of my own, My charges are £5.00 per hour,
I offer a warm, welcoming, safe and secure environment, I provide care for children 0-12, I treat all children with equal concern, I am qualified to Level 5 Diploma in Leadership for Children's Care Learning and Development (advanced practice) I consider school/home pick up/drop off. I offer flexible days/hours to accommodate parents. Please Ring for details/information pack on 01633 838189/07515128580.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi


I provide the 30hr childcare offer funding to those who are eligible.
I am signed up to the Tax Free childcare to those who are eligible.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

No referral needed


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol. Please contact to discuss

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

flexible working hours

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Nosweithiau, Boreau cynnar

  Ein costau

 • £5.00 per Awr
 • £35.00 per Diwrnod

Discount for siblings.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
if required.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

 • Blenheim Road Community Primary School
 • Coed Eva Primary School
 • Croesyceiliog Primary School
 • Croesyceiliog School
 • Crownbridge Special School
 • Cwmbran High School
 • Cwmbran R.C. Jnr. & Infts.
 • Greenmeadow Primary
 • Henllys Church In Wales
 • Llantarnam Community Primary School
 • Llanyrafon Primary School
 • Maendy Junior And Infants
 • Nant Celyn Primary School
 • Ponthir Church in Wales School
 • Pontnewydd Primary & Nursery
 • Rougemont School
 • St. Davids Cwmbran R.C. School
 • Woodlands Community Primary School
 • Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary
 • All Schools Considered for pick up/ drop off.
  pick-up drop off at home will be considered. Hygyrchedd yr adeilad

 • Toiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad