Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Two Counties Nursery - Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 17/01/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 5 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 39 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 39 lle.


Beth rydym ni'n ei wneudAll unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Yes


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. We are open for 50 weeks of the year, we close for 1 week during Easter, 1 week at Christmas and all the bank holidays.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00

  Ein costau

  • £47.50 per Diwrnod - £47.50 8:00am - 18:00pm
  • £25.00 per Hanner diwrnod - 08:00am - 13:00pm
  • £25.00 per Hanner diwrnod - 13:00pm - 18:00pm

Sibling discount - 5% if full time.


  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
All staff are fully trained and up to date with the new ALN Code of conduct.
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If parent/carer's preference.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
We have 2 fish at Nursery for the children and staff to care for.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.


 Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

The Old School
The Highway
Cwmbran
NP44 2HF

 Gallwch ymweld â ni yma:

The Old School
The Highway
Cwmbran
NP44 2HFDulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad