Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau.

Mae yno amryw o weithgareddau ar gael a rydym gyda canolfannau enwog tebyg i Glan Llyn a Llangrannog, ac gweithgareddau ar hyd a lled Cymru.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Unrhyw un rhwng 8 a 25 mlwydd oed.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Oes - Mae costau ymaelodi yn rhwym a'r urdd, dilynwch y linc isod er mwyn canfod fwy o wybodaeth:
https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes Ymholwch am rhagor o wybodaeth.
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Nid oes oriau agor penodol oherwydd natur eang o weithgareddau sydd ar gael yn yr Urdd. Bydd gwell ymholi am rhagor o wybodaeth ynglyn a wahanol weithgareddau a clwbiau.