Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Nicola Wilkinson - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/12/2019.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Cardiff.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 7 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 7 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

I am a qualified and registered childminder offer a friendly home from home setting known as Cheeky Monkees Childcare. I am based in Gabalfa, Cardiff, offering full and part time spaces including after school club and breakfast club from Gabalfa Primary and Ysgol Glan Ceubal, which includes school holiday cover.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

I offer care for children from birth to 12 years, full and part time, before and after school and school holiday care.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Anyone can contact me directly


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Before and after school, school holiday care and full and part time

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Wrap around care for Gabalfa Primary, Ysgol Glan Ceubal and Hawthorn Primary

Dydd Llun 08:00 - 17:00
Dydd Mawrth 08:00 - 17:00
Dydd Mercher 08:00 - 17:00
Dydd Iau 08:00 - 17:00

Can be flexible to suit needs

  Ein costau

  • £5.25 per Awr - Breakfast club £5.50 includes breakfast After school club £12.50 includes a healthy snack

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
I have a safe and secure garden and also access to my allotment
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Happy to use any nappies the parent chooses
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
2 small very friendly dogs.
Tommy, 12yr old ShihTzu and Stanley, 4yr old ShihTzu cross Cockapoo
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Gabalfa Primary
  • Hawthorn Primary
  • Ysgol Glan Ceubal

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch